Joomla 3 Templates by Varsity Jacket UK

Jag letar fragment ur människors liv. Jag letar händelser som bränner och händelser som står stilla. Jag vill vara hos en fiktiv person under en liten del av hennes liv. Jag vill att hon ska fortsätta leva efter berättelsens slut. Jag vill skriva ett utsnitt ur ett liv.

Ur essän Utsnitt och närhet från Det som får plats, Winai Books 2017